مباشرت

 مباشرت

دلایل نیاز به مباشر

عدم حضور دائمی دارنده پروانه کسب در محل

نداشتن صلاحیت فنی دارنده پروانه کسب

مرحله اول

–          درخواست معرفی مباشر از سوی صاحب پروانه کسب

–          ثبت درخواست در دفتر مخصوص اتحادیه

–          بررسی تقاضا از سوی اتحادیه

–          بررسی صلاحیت فنی مباشر از طریق کمیسیون فنی ( تست فنی )

–          طرح درخواست در جلسه هیأت مدیره

–          اعلام نتیجه به متقاضی

مرحله دوم

ارائه فتوکپی و اصل مدارک بمنظور تطبیق کپی با اصل شامل :

–          تمام صفحات شناسنامه

–          کارت ملی

–          گواهی پایان خدمت یا معافیت ( باستثنای متقاضیان ذکور متولد ۱۳۳۶ به قبل )

–          مدرک تحصیلی

–          ۱۰ قطعه عکس ۴*۳

–          قرارداد منعقده فی ما بین دارنده پروانه کسب و مباشر ( تهیه فرم مخصوص از اتحادیه )

مرحله سوم

صدور استعلام و اخذ گواهی از دستگاه های اجرایی ذیربط

–          اخذ و ارائه جوابیه آزمایشگاه مبنی بر عدم اعتیاد به مواد مخدر

–          اخذ و ارائه جوابیه اداره تشخیص هویت مبنی بر عدم سوء پیشینه کیفری

–          اخذ و ارائه جوابیه اماکن

مرحله چهارم

–          طرح مدارک تکمیل شده در جلسه هیأت مدیره اتحادیه

مرحله پنجم

–          صدور کار مباشرت