تدوین آیین نامه اجرایی

تورین آیین نامه های مربوط به بخش های مختلف فروش و خدمات اعضا اتحادیه

اطلاعات بیشتر

صدور پروانه کسب

صذور پروانه کسب برای اشخاصی حقوقی و حقیقی تمدید پروانه کسب و صدور کارت مباشرت.

اطلاعات بیشتر

پیگیری شکایات

پیگیری و همکاری در بررسی شکایات مر بوط به واحد هاس صنفی تحت پوشش

اطلاعات بیشتر

کمیسیون ها

ایجاد کمیسیون های مختلف در بخش های آموزش،شکایات، فنی و غیره

اطلاعات بیشتر

هیات رییسه

رییس اتحادیه

محمد علی عبدالهی فرد


نایب رییس اول

مهران خطیبی


نایب رییس دوم

عنایت اله نصرالهی شیرازی


دبیر

بهروز معصومی


خزانه دار

علی اکبرزند


بازرس

اردشیر ترک زاده


اطلاعات تماس
تلفن: +98 38202046


آدرس: شیراز خیابان شمس ابتدای خیابان تحویلی ساختمان سفیر

ارسال شکایت    ارتباط با ما